අඟල් 49ක් පළල පරිගණක මොනිටරය

අඟල් 49ක් පළල පරිගණක මොනිටරය

අඟල් 49ක් පළල පරිගණක මොනිටරය

පරිගණක මොනිටර විශාල වෙන තරමට කැමැති පාරිභෝගිකයන් හට සයිස් මදි නොකියන්නට සැම්සන්ග් සමාගම වෙතින් අඟල් 49ක පරිගණක මොනිටරයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. හයි ඩෙෆිනිෂන් තාක්ෂණයෙන් යුතු 3840 × 1080 රෙසලූෂන්වලින් සමන්විත මෙය වක්‍ර වූ මොනිටරයක්.

මයිකේ‍රාසොෆ්ට් එක්සෙල් මෘදුකාංග ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්ස් භාවිත කරන්නන් හට දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක එකවර දකිමින් ගනුදෙනු කිරීමට අවස්ථාවක් මින් සැලසෙනවා. ඩොලර් 1500කට අලෙවි වන මෙම මොනිටරය, මිලදී ගැනීමට වඩා ගැටලුවක් විය හැක්කේ එය රැඳවීමට තරම් මේසයක් තම කාර්යාලයට නැතහොත් කාමරයට සොයාගැනීම විය හැකිය.