කැබිනට් රැස්වීමේදී රාජිතයි මහින්දයි එක මතයක

කැබිනට් රැස්වීමේදී රාජිතයි මහින්දයි එක මතයක

චීන සමාගමකට හම්බන්තොට වරාය ලබාදීම උචිත නොවන බවත්, මෙ නිසා ගැටලු රැසක් මතුවන බවත් චමපික රණවක අමාත්‍යවරයා ඉකුත් කැබිනට් රැස්වීමේදී සදහන් කළේය. එය මානව හිමිකම් ගැටලුවක් විය හැකි බවත් පෙන්වා දූන්නේය. චීනයට හම්බන්තොට වරාය ලබාදීමෙන් ඇතැම් රටවල් විරුද්ධ විය හැකි බවත් පෙන්වා දූන් අමාත්‍යවරයා ඊට විරුද්ධත්වය පළ කළේය.

“එහෙම ප්‍රශ්ණයක් නැහැ. මානව අයිතීන් පිළිබදව මමත් හොදට දන්නවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආයෝජන රැසක් සිදූකර ඇත්තේ චීනයයි. ඇමරිකාවට හොද නම් අපි චීනනයෙන් ආධාර ගත්තාම මොකද වෙන්නේ. හම්බන්තොට වරාය පිළිබදව ඉන්දියාවෙන් විමසූ විට මුදල් නෑ කිවුවා. එම නිසයි චීන ආයෝජකයින් සහභාගි කරවා ගත්තේ” යැයි මහින්ද සමරසිංහ අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

මෙම අවස්ථාවට එක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවැසුවෙ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇතැම් නගර සංවර්ධනය කර ඇත්තේ චීනය බවයි.  එම නිසා චීනයෙන් ආධාර ලබා ගැනීම ගැටලුවක් නොවන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දූන්නේය.

“මමත් ආර්ථීක විද්‍යාව දන්නවා. පවතින ගැටලු නිරාකරණය කරමින් තමයි මෙම වරාය චීනයට ලබාදෙන්නේ 99 අවුරුදූ බද්ධ අහෝසි කර ඉඩම් ලබාදීම ද සිදූ කර තිබෙනවා. සාධාරණ විදිහට හිතන්න” යැයි මහින්ද සමරසිංහ අමාත්‍යවරයා යළිත් ප්‍රකාශ කළේය. “නවීන විදිහට හිතන්න ඔනි. ගෝත්‍රික වදිහට හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් රටවල් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. දියුණු කරන්නත් බැහැ” යැයි මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.