‘මම සැප විඳලා ආවේ නෑ. ගිය ආණ්ඩුව කාලේ කළා නම් ආගිය අතක් නෑ.’ උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා 

‘මම සැප විඳලා ආවේ නෑ. ගිය ආණ්ඩුව කාලේ කළා නම් ආගිය අතක් නෑ.’ උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා 

රජය විසින් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ඛනිජ තෙල් බෙදා හැරීම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අවස්ථාවක වර්ජනයෙහි යෙදී රැකියා අහිමි කර නොගෙන සේවයට වාර්තා කරන ලෙස තමන් ඉල්ලා සිටින බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.පසුගිය රජය සමයේ වැඩවර්ජන දියත් කළා නම් හෝ  රජයට එරෙහිව කටයුතු කළා නම් ඒවා මෙහෙය වූ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ ආගිය අතක් සොයා ගැනීමට නොලැබෙන පවසන ජනාධිපතිවරයා,තවදුරටත් පවසන්නේ අනවබෝධයෙන් කටයුතු කරන සුළු පිරිසක් නිසා රටේ බහුතර ජනතාව පීඩාවට පත්කිරීමට ඉඩ නොතබන බවය.