ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ඒ්කාබද්ධය ‘මුට්ටිය’ දමයි

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ඒ්කාබද්ධය ‘මුට්ටිය’ දමයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට දැනටමත් අපේකෂකයෙක් සූදානම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.බොහෝ විට මෙතෙක් ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් නොවූ පක්ෂයක අපේක්ෂකයෙකු ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නට කිසියම් සූදානමක් ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.සියලු ජාතීන් දිනාගත හැකි අයෙක් ලෙස ඔහු කරලියට ගෙන ඒමට නියමිතය.

මේ වන විටත් ඔහු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉහළ තනතුරක් දරන අයෙක් වන අතර ප්‍රකට දේශපාලන පරපුරකින් පැවැත එන්නෙකුද වෙයි.පාර්ලිමේන්තුවේද හෙතෙම ආන්දෝලනාත්මක චරිතයකි.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කිහිප දෙනෙකුගේම උනන්දුව පවතින බව පැවසේ.