චන්දිමගේ ඉල්ලීම ජනපති ඉවත දමයි

චන්දිමගේ ඉල්ලීම ජනපති ඉවත දමයි

ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතු අක්කර පහ හමාරක ඉඩමක් සාගර විශ්ව විද්‍යාලයක් ඉදිකිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නිදහස් කර දෙන ලෙස චන්දිම වීරක්කොඩි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළේය. කොරියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 50ක මුදල් ඊට ලැබී ඇති බවද හෙතෙම කීවේය. එම යෝජනාව ගෙන ඒමත් සමඟ ‘ඇයි මේවට ගාල්ලෙන්ම ඉඩම් ඉල්ලන්නෙ. පොළොන්නරුවෙන් ඉල්ලන්න. ඕනතරම් ඉඩම් දෙන්නම්’ ජනාධිපතිවරයා කීවේ සිනාසෙමිනි.
‘සර් මේකට මුහුදට ළඟ තැනක් තියෙන්න ඕන’ චන්දිම ජනාධිපතිට පිළිතුරු දුන්නේය.
මේ කතාවට මැදිහත් වෙමින් වජිර ‘මේ ඉඩම මාත් වෙනත් ව්‍යාපෘතියකට ගන්න හිතුවා. ඒත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතුයි කියල දැනගත්තම ඒ අදහස වෙනස් කර ගත්තා’ යැයි පැවසීය.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉඩම පවරා ගැනීමට ජනාධිපතිත්, අගමැතිත් කැමැති වූයේ නැත. අනතුරුව බූස්ස ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් ඊට භාවිත කිරීමට තීරණය වූයේය.