රවීගේ ආරාධනාවට රනිල් ‘හරස් වෙයි‘

රවීගේ ආරාධනාවට රනිල් ‘හරස් වෙයි‘

පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම අවසාන වෙත්ම රවි කරුණායක සියලු දෙනාටම ආරාධනා පත්‍රයක් බෙදුවේය.
අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන දිවියට වසර 40ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ගාලු මුව‍ෙදාරදී පැවැත්වෙන සංගීත සංදර්ශනයකට සහභාගි වන ලෙස එමඟින් ඉල්ලා තිබිණි.
එහෙත් තමන් හෝ දැනුවත් නොවී සංවිධාන කොට ඇති එම ප්‍රසංගය පිළිබඳ අගමැතිවරයා නොසතුට ප්‍රකාශ කළේය.
එය වහාම නතර කරන ලෙසද ඔහු දන්වා සිටියේය.