සමෘද්ධි සහනාධාරයේ කප්පාදුවක් නෑ

සමෘද්ධි සහනාධාරයේ කප්පාදුවක් නෑ

සමෘද්ධි සහනාධාරය කිසිසේත් කප්පාදු කිරීමක් නොකරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ඉඩම් ඔප්පු ලක්ෂයක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඇඹිලිපිටියේදී අද(11) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

එමෙන්ම වත්මන් රජය තීන්දු ගනු ලබන්නේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සිතමින් බව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.

සමෘද්ධි සහනාධාර හිමිවිය යුතු පවුල් සොයා ඒවා ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්, සහනාධාර කප්පාදු කිරීමක් හෝ අඩු කිරීමක් සිදුනොකරන බවත් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.