ඉන්නවද නැද්ද කියා එජාපය තීන්දුවක් ගන්න යයි?

ඉන්නවද නැද්ද කියා එජාපය තීන්දුවක් ගන්න යයි?

වත්මන් යහපාලන ආණ්‌ඩුව තුළ එජාපයට මන්ත්‍රී ආසන 106 ක වැඩි බහුතරයක් තිබියදී ශ්‍රීලනිපයට ඇත්තේ මන්ත්‍රී ආසන 35 ක්‌ පමණක් වුවද එජාප බහුතරය නොසලකමින් ශ්‍රීලනිපය අවස්‌ථා ගණනාවකදීම එජාපය නොසලකා  අත්තනෝමතිකව කටයුතු කර ඇති බව අගමැතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට පවසා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
වත්මන් යහපාලන රජයේ සෙසු පාර්ශ්වකරුවා වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයෙන් දිගින් දිගටම සිදුවන බලපෑම් සහ කෙනෙහිළිකම් අවසන් නොවුනහොත් ලබන ජනවාරී මාසයේදී ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂය තීරණය කර ඇති බවද පැවැසේ.