අපිට ඕන අපේ ආණ්ඩුවක්

අපිට ඕන අපේ ආණ්ඩුවක්

2001 මැතිවරණයේදී අපි පරාජයට පත්වූ පසු ශ්‍රී ලනිප පාක්ෂිකයන් එළියට දාපු හැටි, ශ්‍රී .ල.නි. පාක්ෂිකයන්ට ගහපු හැටි, පාක්ෂිකයන් විනාශ කරපු හැටි අද පක්ෂය විනාශ කරන්න හදන අයට මතක නැහැ. අද ඔය කතා කරන ගාමිණී ලොකුගේලා, බන්දුල ගුණවර්ධනලා, කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, ජී. එල්. පීරිස්ලා යූ. එන්. පී. ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන මොනවද කළේ යි නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු ඇමැති චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලනිප පක්ෂ බල මණ්ඩල රැස්වීමේදී පැවැසීය.

 ‘ශ්‍රී .ල.නි.පාක්ෂිකයන්ට ගැසුවා. එළියට දැම්මා පක්ෂය විනාශ කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කළා. එදා ඒක කරගන්න බැරි වූ ජී. එල්. පීරිස්ට පුළුවන්ද මේ ශ්‍රී ලනි පක්ෂයේ මයිල් ගහක් හොල්ලන්න.  මේ පක්ෂය දෙකඩ කරලා තනි යූ.එන්.පී ආණ්ඩුවක් හදන ක්‍රියාදාමයට තිත තියන්න ඕන. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රී .ල.නි. පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක්. ඒ වෙනුවෙන් අපි ගමින් ගමට යන්න පටන්ගෙන තියෙනවා.