අර්ජුණ තිලංග ගැටේ

අර්ජුණ තිලංග ගැටේ

නොපමාව ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස හැදිය යුතු බවත් ඔවුන්ව නිවැරදිව පරිපාලනය කළ යුතු බවත් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග පවසයි. මීට පෙර රවී කරුණානායක ඉවත්විය යුතු බවට පසුගිය කාලයේ ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා නිතර කී බවත් ඔහු ඉවත් වූවාක් මෙන් තිලංග සුමතිපාල සභාපතිවරයාද ඉවත් විය යුතු බවත් රණතුංග මහතා පවසයි. ක්‍රිකට් සඳහා වැඩිම හානිය වුණේ යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ බව පවසන ඇමතිවරයා,මෙය අවාසනාවක් බවද කියයි.

පරාජය වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය කළ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිවරයාට මට ආණ්ඩුව කරන්න පුළුවන් බව පැවසීම හා සමාන කරුණක් රණතුංග මහතා කියන බව තිලංග සුමතිපාල මහතා කියයි.