ඩිල්ෂාන් ඡන්දෙට එයි පක්ෂය මෙන්න මේකයි

ඩිල්ෂාන් ඡන්දෙට එයි පක්ෂය මෙන්න මේකයි

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.ඔහු කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කිරීමට නියමිත බවත්,අධ්‍යාපනය ලබන අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන් හට පාසල් උපකරණ ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ද අාරම්භ කර ඇති බවත් පැවසේ.