ශිරන්තිගෙන් දෙපැයක් ප්‍රශ්න කරයි

ශිරන්තිගෙන් දෙපැයක් ප්‍රශ්න කරයි

ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය අද (15) උදෑසන 10.05ට පමණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට පැමිණි අතර  රහස් පොලිසිය කළ දැනුම් දීම අනුවය.

පැය දෙක හමාරක් ප්‍රශ්න කොට ඇගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත් බව රහස් පොලිසියේ ආරංචි මාර්ග කියයි.