හැට දෙලක්ෂයේ ජනතා සම්මුතිය රැක ගැනීමේ මහා සත්‍යග්‍රහය අදගින්දර කතා

හැට දෙලක්ෂයේ ජනතා සම්මුතිය රැක ගැනීමේ මහා සත්‍යග්‍රහය අද

යහපාලන ආණ්ඩුව පත් වී වසර දෙකක් සම්පූර්ණ වීම අගෝස්තු 17 වෙනිදාට නියමිතව තිබියදී අද 15 වෙනිදා සවස 3 ට හැට…

ගවස්කාර් ‘කැත කතා‘ කියයික්‍රීඩා

ගවස්කාර් ‘කැත කතා‘ කියයි

‘ඇත්තටම කිව්වොත් මේකට ටෙස්ට් මැච් එකක් කියන්න බැහැ..ඉන්දියානු කන්ඩායමේ හැකියාවන් මේ තරඟාවලියේදී නිසි ලෙස පරීක්ෂා වුණේ නැහැ..රන්ජි කුසලානයට සහභාගී වන…

ශිරන්ති එයිඋණුසුම් පුවත්

ශිරන්ති එයි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිටීම සඳහා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මේ වන විට  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ගොඩනැගිල්ල වෙත පැමිණ සිටින අතර ඒකාබද්ධ…