අගෝස්තු 21 සූර්යග්‍රහණයක්

අගෝස්තු 21 සූර්යග්‍රහණයක්

මේ වසරේ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් මේ මස 21 වන දින සිදු වන බව විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

1955 වසරේ එක් දවාලක සූර්යයා සම්පූර්ණයෙන් වැසී ගොස් රාත්‍රියක් උදාවූ බව ඔබ අසා ඇති. එවැනිම අත්දැකිමක් මේ වසරේ අගෝස්තු මස 21 වනදා ඇමරිකානු වැසියන්ට උදාවේ.

පැරැනන් මෙවැනි දිනයන් මහත් අභාග්‍යසම්පන්න දිනයක් ලෙස සැලකුවත් තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නෙකුට මෙවැනි විරල අත්දැකීමක් ජීවිතයේ කෙදිනක හෝ ලබාගැනීමට හැකිනම්, එය මහත් භාග්‍යයක් කොට සලකනු ඇත.