මහින්ද නිමල්ව අල්ලා ගනී

මහින්ද නිමල්ව අල්ලා ගනී

සරත් වීරසේකරගේ මෑණියන් පසුගිය සතියේ අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. තලවතුගොඩ පිහිටි වීරසේකරගේ නිවෙසට 14 වැනිදා ගිය මහින්ද දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීය. මහින්ද යන විට දිනේෂ්, ප්‍රසන්න රණවීර, උපාලි කොඩිකාර මෙන්ම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාද එහි පැමිණ සිටියේය. මහින්ද දුටු නිමල් වහාම පැමිණ ඒ අසලින් අසුන් ගත්තේය.

‘දැන් ඔයාලා මත්තල ගුවන් තොටුපොළත් විකුණන්නද යන්නේ? මහින්ද ඇසුවේය.

‘ඔව් සර් ඒකත් විකුණන්න තමයි යන්නේ’ නිමල් පිළිතුරු දුන්නේය.

‘අපි හදපු සේරම විකුණගෙන යනවා. මට තියෙන දුක තමයි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් කියාගෙන

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අයත් මේ ජාතික සම්පත් විකුණන එකට අත උස්සන එක.