කෙදිනකවත් පොදු අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් නොකරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියයි.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසන්නේ එවැනි උවමනාවක් නැති බවයි.ඒමෙන්ම,ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින බවද මන්ත්‍රීවරයා එහිදී   ප්‍රකාශ කළේය.