රෝසිට පාර කැපෙන හැඩ

රෝසිට පාර කැපෙන හැඩ

අවසන් වතාවේදී තමාව අස් නොකර ඉල්ලා අස්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නැයි විජේදාස රාජපක්ෂ විසින් ඊයේ රාත්‍රී ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබිණ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා යලි අගමැතිවරයාගෙන් විමසන ලදුව අගමැතිවරයා පවසා ඇත්තේ ඒ සඳහා විජේදාසට ලබා දුන් කාලය අවසන් බවයි.
විජේදාස අස්කරන ලෙසට තමා වෙත දුන් පක්ෂයේ තීන්දුව ජනාධිපතිවරයාට ඊයේ සවස් වන තුරුම නොයවා සිටියේ විජේදාසට අවශ්‍ය නම් ඉල්ලා අස්වීමට තවත් කාලයක් ලබා දීමට නමුත් ඔහු එම කාලයද ලබා නොගත් බවත් දැන් කරන්නට දෙයක් නොමැති බවත් අගමැතිවරයා පවසා තිබිණ.
සාත්තර කාරියක විසින් ‘රාජ යෝග‘ තිබෙනවා යයි කියා මුලා කිරීම නිසා ද ඇමැතිකම් දෙකක්ම අහිමි කරගත් විජේදාස රාජපක්ෂ ඉතිහාස ගත වෙයි.
විජේදාස රාජපක්ෂ දිගින් දිගටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එරෙහිව කටයුතු කරන්නෙක් බවට පත්ව ඇති නිසා ඇමැතිධූර වලින් ඉවත් කිරීමෙන් නොනැවතී විනය පරීක්ෂණයක් කැඳවා ඔහුගේ මන්ත්‍රීධූරයත් අහිමි කර ඒ වෙනුවට රෝසි සේනානායක පාර්ලිමේන්තුවට ගත යුතු යැයි එජාප රැඩිකල් රැල්ලේ මන්ත්‍රීවරු පවසති.