දුෂිතයන්ට ශ්‍රිලනිපයෙන් නාමයෝජනා නෑ

දුෂිතයන්ට ශ්‍රිලනිපයෙන් නාමයෝජනා නෑ
දූෂණ චෝදනාවලට ලක් වූ කිසිවෙකුටත් එළඹෙන සියලු මැතිවරණවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නාමයෝජනා ලබා නොදීමට තම පක්ෂය තීරණය කර ඇති බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ‍ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවැසීය.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිරිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස ඉදිරියට රැගෙන යෑමේ ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.