සියළු මැති ඇමති වරුන්ගේ වත්කම් රටටම හෙළි කරනවා

සියළු මැති ඇමති වරුන්ගේ වත්කම් රටටම හෙළි කරනවා

2017 වර්ෂය වෙනුවෙන් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ  ලබාදුන් ඇමැතිවරුන් හා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ‍ලේඛනයක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.
මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ පාර්ලිමේන්තුවටද ඇමැතිවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ජනාධිපති ‍ලේකම් කාර්යාලයට ලබාදෙන බව කී කථානායකවරයා සියලු දෙනාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බැවින් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන්ද තොරතුරු ගෙන තොරතුරු ලබා දුන් සියලු දෙනාගේම වත්කම් බැරකම් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන බව කීවේය.
ක්‍රිඩා ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර, ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති මහින්ද අමරවීර, විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක, රවි කරුණානායක, බන්දුල ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන් විසින් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ දුන් මැති ඇමැතිවරුන්ගේ ලැයිස්තුව ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස කළ ඉල්ලීමට පිළිතුරු දෙමින් කථානායකවරයා එසේ කීය.