සෞඛ්‍ය සේවාවේ මානව සම්පත ඉහළ නංවමින් ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා රජය ගෙනයන වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරමින් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ උපදෙස් මත  සිසු හෙද / හෙදියන් 1614 ක් පුහුණුවට බදවා ගැනීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය  කටයුතු යොදා ඇත.
ඒ අනුව සිසු හෙද / හෙදියන් 1614 ක් පුහුණුවට බදවා ගැනීමේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානොත්සවය සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට දින (11) අරලියගහ මන්දිරයේ දී සිදු කිරීමට නියමිතය.
එමෙන්ම 1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී  (මහජන සෞඛ්‍ය) 121 කට ද1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී  (රෝහල් සේවා) 476 කට ද, 1 ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී  (අධ්‍යාපන) 291 කට ද වශයෙන් 888 කට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමට ද  නියමිතය.