නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම අමාත්‍යවරයාගේ යැයි කියන ඡායාරුප කිහිපයක් ෆේස්බුක් සමාජජාලා වෙබ් අඩවියේ හුවමාරු වීමට පටන් ගෙන තිබේ.ආන්දෝලනයට තුඩු දී තිබෙන , නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම ගේ යැයි කියන ඡායාරූප එකතුව පහතින් කෙසේ වෙතත්,මේ දක්වා ඔහු මේ දක්වා මේ ඡායාරූප ගැන ඔහුගො පාර්ශවයෙන් කිසිඳු සඳහනක් සිදුවී නෑ.