පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව සම්මතයි

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව සම්මතයි

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පවත්වනු ලැබූ කාලසීමාව අනවශ්‍ය ලෙස දීර්ඝ කිරීමක් හෝ සිදු නොවූ බවත් අදාළ සංශෝධන සියල්ල යථා පරිදි පාර්ලිමේන්තුවට ලැබුණු විගසම පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවලට අනුකූලව සම්මත කළ බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන නැමැති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සාවද්‍ය සමාජ මතයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවත් ඇතැම් මාධ්‍ය විවිධ වූ දෝෂ දර්ශනයන් වාර්තා වූ බවත් ඒ පිළිබඳව සැබෑ තත්ත්වය අද (9) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැහැදිළි කරමින් කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ය.

තවද මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ දී මීට වඩා විධිමත් ලෙස නිරවද්‍ය කරුණු සොයා බලා වාර්තා පළකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම යෝග්‍ය බවද කතානායකවරයා කීය.

ආනුෂාංගික සංශෝධන කෙටුම්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වශයෙන් අවසන් කිරීමට සැළකිය යුතු කාලසීමාවක් ගත වූ බවත් ඒවිට වේලාව ප.ව. 7.45 පමණ වූ බවත් කතානායකවරයා සඳහන් කළේ ය.