විගමනික ශ්‍රමිකයින් සඳහා වන විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසයි.

එම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම අපේක්ෂාව බව අමාත්‍යවරිය පවසයි.

විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා වැඩ බාරගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළේය.

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා අවශ්‍ය පනත්, කෙටුම්පත් කිරීමට  මේ වන විටත් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇති බව අමාත්‍යවරිය පවසයි.

ඉදිරියේදී එම කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගන්නා බවද විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය සඳහන් කළේය