දැන් හුඟක් අය අහනවා මේ පක්ෂය කැඩෙන්න යනවා,කැඩෙන්න යනවා කැඩිලා තියෙනවා මොකද වෙන්නේ?ඒවා ගැන බය වෙන්න එපා.පක්ෂය එක්ක පාක්ෂිකයා ඉන්න තාක්කල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.අපි හැම වෙලාවෙම පක්ෂයත් එක්ක ඉන්න උදවිය.පක්ෂය වටා එකතු වුණ දේශපාලන ප්‍රවාහයකට අපි සියලුදෙනාම අනුගත වීය යුතු කාලය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා.අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා.”යි  ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

“අභියෝගයක් නෑ කියලා කියනවා නම් ඒක බොරුවක්.ඒ අභියෝගය ජය ගන්න තමයි අපි වෙහෙසෙන්නේ.දැන් හුඟක් අය කිව්වා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හංසයාගෙන් ඉල්ලයි කියලා මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය.එහෙම හංසයාගෙන් ඉල්ලිල්ලක් නෑ.අපිට ඕනේ අපිට පළාත් පාලන ආයතනවල බලය අල්ල ගන්න.අපේ ප්‍රතිවාදිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය.හෙට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පක්ෂය දාලා ගියොත් හරි වෙන තැනකට ගියොත් හරි අපි එතුමා පස්සේ යන්නේ නැහැ.අත ලකුණ කොතනද නිල් පාට කොතනද පක්ෂය කොතනද අපි ඉන්නේ පක්ෂයත් එක්ක.”එහිදී ඒ මහතා මෙසේද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වීය.