වකුගඩු රෝගී ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරිමට පියවර ගනිමින් වකුගඩු බද්ධ කිරීම, වකුගඩු රෝගය පැතිරීම හා ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධ පිරික්ෂණ සිදු කිරිමට අවශ්‍ය නවීන පර්යේෂණාගාරයක් ඇතුලුව අංග සම්පුර්ණ ඇදන් 200 ක් හා රුධිර කාන්දුපෙරණ පහසුම් සහිත ඇදන් 100 කින් යුත් දකුණු ආසියාවේ විශාලතම රෝහල ලෙස ජාතික වෘත්තවේද රෝහල ඉදිකිරිමට මුල්ගල් තැබීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් හෙට (06) දින සිදු කිරීමට නියම්තය.
මෙම රෝහල දකුණූ ආසියාවේ විශාලතම වෘක්තවේද රෝහල ලෙස රුපියල් මිලියන 12,000 ක වියදමින් අක්කර 16 ක භූමි භාගයක ඉදිකිරිමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙය නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සහ රෝග සත්කාරක සේවාවන් සිදු කරන රෝහලකි. මෙම රෝහලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ සියලු පහසුකම් චීන රජයේ ප්‍රදානයක් වන අතර, මෙම රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මට්ටමේ රෝහලක් ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නම් කර ඇති බැවින් එය ජාතික වෘක්තවේද පිළිබද විශේෂිත රෝහල ලෙස නම් කර ඇත.
දැනට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වකුගඩු රෝගීන් 6500 ක් පමණ සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වකුගඩු රෝගීන් 13,000 ක් පමණ රුධිර කාන්දුපෙරණ කටයුතු සදහා යොමුව ඇති අතර, එම නිසා රෝහල් තුල විශාල තදබදයක් සහ රෝගී පහසුකම් වල හිගය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වයට විසදුමක් ලෙස ද මෙම රෝහල ඉදිකිරීමට නියමිතය.