ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවට ලබාදෙන දිගුකාලීන ණය පහසුකම් යටතේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 251.4 ක් මීළඟ වාරිකය ලෙස මුදා හැරීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

විවිධ ප්‍රසංස්කරණ හා වෙනස්කම් පිළිබද ගැටලු හේතුවෙන් එම  ණය වාරිකය ගෙවීම ප්‍රමාද වී තිබුණ ද ඊයේ රාත්‍රී ඊට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඉකුත් වසරේදී ඩොලර් බිලියන එකයි දශම පහක ණය මුදලක් ශී‍්‍ර ලංකාවට ලබාදීමටයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟ වී ඇත්තේ.

මෙම වාරිකයත් සමග අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 760 ක ණය ආධාරයක් ශී‍්‍ර ලංකාවට ලැබෙනු ඇති.