වාහන ධාවනයට බියර්උණුසුම් පුවත්

වාහන ධාවනයට බියර්

මෝටර් රථ ධාවනයේදී ඛණිජ තෙල් වෙනුවට බියර් ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට කළ පර්යේෂණයක් සාර්ථකව අවසන් වී ඇති බව වාර්ථා වේ.…

මහින්ද ආරක්ෂා කරනවාඋණුසුම් පුවත්

මහින්ද ආරක්ෂා කරනවා

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂා කිරීමට රජය සූදානම් බවත් හිටපු ජනපතිවරයා ආරක්ෂා කිරීමෙන් තමන්ට එළැඹෙන මැතිවරණයේදී විශේෂ වාසියක් සැලසෙන…

දයාසිරි ගේම ගහපු හැටික්‍රීඩා

දයාසිරි ගේම ගහපු හැටි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සංචාරයකට සහභාගි වීමට නියමිතව සිටි කණ්ඩායමක් ගුවන්ගත වීමට මොහොතකට පෙර අවලංගු කොට…