එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම ප්‍රචාරක කටයුතු ජනවාරි මස දෙවැනි සතියේ ඇරැඹීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත සිරිකොත මූලස්ථානය කටයුතු කොට ඇත.

ඒ අනුව එ.ජා.ප. ආසන සංවිධායකයන් මේ මස 22 වැනි දින කොළඹට කැඳවා මැතිවරණ කටයුතු සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් දීමට පක්ෂ මූලස්ථානය කටයුතු කර ඇත. පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඉදිරිපත් වන සියලුම අපේක්ෂකයන් ජනවාරි මස 06 වන දින කොළඹට කැ¼දවා මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කරන ආකාරය සහ එ.ජා.ප.ය ජයග්‍රහණය කිරීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා මඟින් සියලුම එ.ජා.ප. අපේක්ෂකයන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පැමිණිල්ලක් එ.ජා.ප.යට එරෙහිව ඉදිරිපත් නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන ලෙසයි.