ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, දෙමළ ජතික සන්ධානය, ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ, එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණ ඇතුළු පක්ෂ හා විවිධ සංවිධාන 23ක නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා පක්ෂ ගණනාවක් ඊට එරෙහිව නඩු මඟට බැසීමට තීන්දු කර ඇත. 

එම නඩු හේතුවෙන් පළාත් ආයතන ගණනාවක මැතිවරණ නැවත වරක් කල් යාහැකි බව නීති අංශ ආරංචි මාර්ග කියයි.
මෙලෙස ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමට එරෙහිව නඩු පවරන්නේ නම් එම නඩු පැවරිය යුත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේය. මෙයට පෙර අවස්ථාවල අදාළ නඩු විභාග කළේ අභියාචනාධිකරණයයි. එහෙත් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල තීන්දුවලට එරෙහිව උපරිමාධිකරණයට යා යුතු බැවින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට එම නඩු ගෙනයායුතුය.

මේ දිනවල වර්ෂ අවසාන නිවාඩුව නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය රැස්වන්නේ නැත. එහෙත් අතරමැද කාලයේ නිවාඩු කාලීන විශේෂ උසාවියක් සති කිහිපයකට වරක් පැවැත්වෙයි. නැවත නිලවශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය රැස්වන්නේ 2018 ජනවාරි මස 11 දින බව අධිකරණ ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙබඳු නාමයෝජනා නඩු ඉදිරිපත් වූ විට ඒවා විභාගකොට හමාරකරන තෙක් අතුරු තහනම් නියෝග පැනවීමට ඉඩඇති බැවින් නඩු විභාග හමාරවී තීන්දුව ලැබෙනතෙක් අදාළ පළාත් පාලන ආසනවල ඡන්ද පැවැත්වීමට අසීරුවනු ඇතැයි කියැවේ. එසේ වුවහොත් ප්‍රතික්ෂේපිත ආයතන 23න් නඩු පැවරෙන ආයතන ගණනාවක ඡන්ද නැවත කල්යාමට ඉඩ ඇතැයි නීති අංශ පවසයි.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දැනටමත් තමන්ගේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වූ ආසන 8ටම නඩු පවරන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.