සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සැළසුම් අංශයේ සිටි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් 07 කගේ ඡායාරූප විවෘත කිරීම සෞඛ්‍යපෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී ඊයේ (16) පස්වරුවේ දී සිදු කෙරිනි.
මෙහිදී අදහස් දැක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා – දිවයින පුරා රෝහල්වල පවතින හෘද රෝග සහ අක්ෂි රෝග සැත්කම් පොරොත්තු ලේඛණය 2018 වසරේ දී අවමකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා සදහා රජයේ රෝහල්වල ශල්‍යාගාර මෙන්ම පෞද්ගලික රෝහල්වල ශල්‍යාගාර  භාවිත කරනවා.එහිදී පෞද්ගලික රෝහල් වල දී සිදු කරන ශල්‍ය කර්මයකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් ලබාදෙනවා පිළිබදව විශේෂ සාකච්ඡාවක්  පැවැත්වූවා.පෞද්ගලික රෝහල් සංගමය  සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියාමම  සංගමයට යෝජනා ඉදිරිපත් කළාමෙම ශල්‍යකර්ම පෞද්ගලික රෝහල්වල දී සිදු කිරිම සදහාවිශේෂිත අයකිරීම් ඇතුලත් ලේඛණයක් සකස් කරනවාඑම ශල්‍යකර්ම සහනදායි මිලටයි සිදු කරන්නේඑම ලේඛණය පරීක්ෂාකර සාධාරණ මිල ගණන් වලටපැමිණීමෙන් පසු ජනවාරි මාසයේ සිට මෙය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවාවිශේෂිත අයකිරීම් ලේඛණය ඉදිරි සතිය තුල සකස් කර අවසන් කරන ලෙස නිලධාරීන්ටඋපදෙස් ලබාදී තිබෙනවාමේ පිළිබදව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගම් සමග  සාකච්ඡා කරනවාමෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් රෝගීන්ට  පහසුවසැළසෙනවාරජයේ රෝහල් වල  ශල්‍යාගාරවල පස්වරු 4.00 න් පසු ශල්‍යකර්ම සිදු කරනවාමෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පොරොත්තු ලේඛණයඅවම කර ගන්න පුලුවන්නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව නමට විතරක් ප්‍රකාශ කළාට මදික්‍රියාවෙන්  ඔප්පු කළ යුතුයිඑම නිසා මෙම වැඩපිළීවෙල සාර්ථක කරගැනීමට සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනීමට අමාත්‍යාංශයේ සැළසුම් අංශය ඉතාම වැදගත්වගකීමක්  තිබෙනවාරටක සෞඛ්‍ය සහඅධ්‍යාපනය නගාසිටුවීම තුලින් සංවර්ධන ඉළක්ක කරා ළගා විය හැකි බව ලෝක බැංකුවේ  අදහසයිඑම නිසා තමයි ලෝක බැංකුව බෝනොවන රෝග පාලනයකිරීම සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200  මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන්නේමෙය වසර 05  ව්‍යාපෘතියක්. නව තාක්ෂණයපරිගණක දැනුමමාධ්‍යභාවිතය තුලින් සැළසුම් අංශය නව සැළසුම් සකස් කළ යුතුයි. නැතිනම් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල ලගා කර ගන්න බැහැඅවශ්‍ය දේශපාලන තීන්දු රජය ලබාගන්නම්ඔබලාසැළසුම් සකස් කරන්නවසර 10  අනාගතය දෙස බලා සැළසුම් සකස් කිරිම ඉතාම වැදගත්.
මෙහිදී හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ට සම්මාන පිරිනැමීම ද සිදු කෙරුනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතිනි. අමාත්‍යංශයේ සැළසුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සතාසිවම් ශ්‍රීධරන් මහතා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත ද සම්මානයක් ලබාදෙන ලදි.
මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතානියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුඅධ්‍යක්ෂවරු ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.