නුසුදුසු පරිපාලනය ඉවත් නොකිරීම හේතුවෙන් මිනිස්සු ක්‍රීඩා ඇමැතිට හිනා වෙන බව අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.
එතුමා මේ බව කියා සිටියේ තංගල්ල වීරකැටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා වැඩසටහනකට සහභාගි වෙමිනි.
“හැම වෙලේම අපි කරන්නේ තුවාලෙට පාස්ටර් දාන එක විතරයි. දැන් චන්දික හතුරුසිංහ ගෙනාවා. තව ටික කලක් ගිහිල්ලා තරග පැරදුණොත් ඒ සියලු වැරදි ඔහුගේ ඇඟට දාවි. ඒ කියන්නේ පාස්ටරය අලවලනවා. ගලවලා දානවා.  නමුත් පරිපාලනය තාම ඉන්නවා. සූදුකාරයෝ ක්‍රිකට් පරිපානයෙන් එළියට යනකම් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හදන්න බැහැ. ඒක ගරු ක්‍රීඩා ඇමැතිතුමා තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවවේ තියෙන මේ නරක තත්ත්වය අනිත් ක්‍රීඩාවලටත් යාවි.
අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ නායකයෝ මාරු කළා. ඊළඟට පුහුණුකරුවෝ මාරු කළා. වැඩ කරන සෙනඟත් මාරු කළා. හැබැයි සභාපති උපසභාපති කවදාවත් යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ක්‍රීඩා ඇමැතිට ඒක කරන්න බැහැ. ඇත්ත කථාව ක්‍රීඩා ඇමැතිට කරන්න බැහැ. ක්‍රීඩා ඇමැතිට ශක්තියක් නැහැ වැරදි පරිපාලනය වෙනස් කරන්න. එතුමාට වඩා අද සමහර විට පරිපාලනය බලවත් ඇති. ඒ තත්ත්වය මත මිනිස්සු හිනාවෙන්නේ එතුමාට. මම කියන්න ඕන එක කියලා තියෙනවා. අවසනාවකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතිං මේ වගේ ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයෙක් යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනාශ වීම ගැන මම ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරයෙක් විදියට මමත් දුක් වෙනවා. කණගාටුවෙනවා…..” යැයිද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.