ජනවාරි මාසයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අලුතින් මන්ත්‍රීවරුන් 10කට වැඩි පිරිසක් සම්බන්ධ වන බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසයි.

අනුරාධපුරයේදී මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී ඒ මහතා පවසා සිටියේ කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මන්ත්‍රීවරයා ද ඒ අතර වන බවයි.

මේ අතර තමන් එජාපයට යන බවට පැතිර යන කට කතා අසත්‍ය බව ඊයේ (24) කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.