ඩබ්ලිව්. කේ. ප්‍රසාද් මංජු

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වන ආකාරයෙන් වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන ඕනෑම කෙනකුට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා වැරැදිකරුවන් වන අයගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තහනම් කිරීමේ බලය පක්ෂ නායක මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට පැවැරීමට පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කොට තිබේ.

ශ්‍රී ලනිප ව්‍යවස්ථාවේ 26-1, 26-2 සහ 26-3 වගන්තිවලට අනුව සෑම සාමාජිකයකුම පාක්ෂික වගකීම, විනය ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටින අතර ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයට ලැබෙන තොරතුරු අනුව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

මේ පිළිබඳව පක්ෂයේ සියලු පාර්ලිමේන්තු හා පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන් දැනුවත් කරමින් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලිපි යැවීමටද මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කොට තිබේ‍ෙ