සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ සේවය කළ සේවකයකුගේ අවමඟුල් උත්සවයකට සහභාගීවීමට ගයන්ත සහ කබිර් හෂීම් ඇමැතිවරයා එක්වූහ. ඔවුන් එහි සිටියදී පැමිණියේ උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයාය.
“මන්ත්‍රීතුමත් මළගෙදර ආවද”ගයන්ත ඇසුවේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ සේවය කළ අයෙකු සහ උදය අතර ඇති සම්බන්ධතාව ගැන විමසමින්ය.
“මගේ ඥාතියෙක් තමයි මේ නැතිවෙලා ඉන්නේ” ගම්මන්පිල කීවේය.
“මෙයාට හොඳට ජොතිෂ්‍යය කටයුතු පුළුවන්” ගයන්ත කීය.
“මම නාමයෝජනා දෙන හැම වෙලාවකම නැකැත හදාගත්තේ මෙයාගෙන්. සිරිකොතේ හිටියත් මට නැකැත් හදලා දුන්නා. සිරිකොතේ වැඩ කරන කෙනෙක් මට නැකැත් හදලා දෙන එක ගැන අපේ පක්ෂයේ අයත් පුදුම වෙලා හිටියේ”ගම්මන්පිල අතීතය සිහිපත් කළේය.
“අන්තිමට සිරිකොත තමයි කාටත් නැකැත් හදන්නේ”ගයන්ත කිවේ උපහාසාත්මක සිනහවක් මුවට නංවාගනිමිනි.