මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී  කාන්තාවන් පමණක් රාජකාරි කරන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ස්ථාපිත කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සැලසුම් කර තිබේ.
මෙහිදී එම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානාධිපතිගේ සිට පහළම කම්කරුවා දක්වා ඡන්ද ‍පොළේ සියලු රාජකාරි කටයුතු කාන්තාවන් විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.
ඊට අමතරව  එම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව සඳහා යොදවන ‍පොලිස් නිලධාරීන්ද කාන්තා ‍පොලිස් නිලධාරිනියන් වන අතර ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව ජංගම මුර  සංචාරයේ යෙදීමටද කාන්තා ‍පොලිස් නිලධාරිනියන් හා කාන්තා ‍පොලිස් රියැදුරන් යෙදවීමටත් තීරණය කර ඇත.
දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් එලෙස කාන්තාවන් පමණක් රාජකාරී කටයුතු කරන ඡන්ද මධ්‍යෂ්ථාන 2ක් 5ත් අතර සංඛ්‍යාවක් පිහිටුවීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාන්තා නිලධාරිනියන් ලබාදෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ‍පොලිස් මැතිවරණ කොට්ඨාසය භාර ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ‍පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාට දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව ඊට අවශ්‍ය ‍පොලිස් කාන්තා නිලධාරිනියන් ලබා දීමට ‍පොලිස් මැතිවරණ කොට්ඨාසය එකඟතාව පළ කර තිබේ. මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ සෑම අපේක්ෂක ලැයිස්තුවකම අනිවාර්්‍යයෙන්ම 50ක කාන්තා නියේජනයක් දක්නට ලැබෙන අතර  මෙලෙස කාන්තාවන් පමණක් රාජකාරි කරන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන රටපුරා ස්ථාපිත කෙරෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට බව මැතිවරණ කොමිසමේ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.