ආණ්ඩුවේ රහස් තොරතුරු හා සංවේදී තොරතුරු ප‍්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිවලට ලබා දෙන පුද්ගලයන් මේ වනවිට බුද්ධි අංශ මගින් හදුනාගෙන ඒ පිළිබඳ වූ වාර්තාවක් ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතාට ලබා දී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මෙහි ප‍්‍රධාන භූමිකාව සිදු කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකුගේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන  අයෙකු බවට හඳුනා ගෙන තිබේ.එම ලේකම්වරයාට තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ  ආදාළ අමාත්‍යාංශයේ වගකීම්  සහිත තනතුරක් භාර දීමත් වෘත්තිය සමිති ගැටලූ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට පවරා තිබීමත් හේතුවෙනි.එහි දී වාත්තීය සමිති නියෝජිතයින් නිතරම හම ආයතනවල ඇති  ගැටලූ, දූෂණ වංචා ආදි තොරතුරු මෙම ලේකම්වරයාට ලබා දීමත් සමඟ ඔහු එම තොරතුරු විදේශවල සිට කි‍්‍රයාත්මක වන වෙබි අඩවිවලට ලබා දෙන බවට හෙළිව ඇත.