ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පොලිස් විශේෂ කර්ය බළකායේ සහයෝගය ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවැසීය.

ඒ සඳහා දැනටමත් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදැයිද කොමසාරිස්වරයා පැවැසීය.
ඔවුන් මැතිවරණ දිනයේ ආරක්ෂක කටයුතුවලට පමණක් සම්බන්ධ කරගනු ලබන බවත් සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකම සහ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්ද පිහිටුවනු ඇති බවත් පවසන කොමසාරිස්වරයා අවශ්‍යතාව මත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දෙකක් එකතුකොට ඡන්ද ගණන් කිරීමේ එක මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමටද මේ වනවිට ලැබෙන ඉල්ලීම් සහ අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳව සොයා බලමින් සිටින බවත් පැවැසීය.
ඡන්ද අවසන් වීමෙන් පසුව ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක සිට මීටර් 400ක් ජනතාවට ගැවසීමට නොහැකි සීමාවක් බවට පත්කිරීමට තීරණය කර ඇත. ආරක්ෂක හේතු මත එම තීරණය පොලිසිය සමඟ සාකච්ඡාවකින් පසුව ගත් බව කොමසාරිස්වරයා පැවැසීය.

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ගාල්ල, ඇල්පිටිය, මාතර, තංගල්ල පොලිස් කොට්ඨාසවල පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ (07දා) මැතිවරණ කොමිසම සමඟින් ඒකාබද්ධ වී ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ඇතුළු දකුණු පළාතේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ පොලිස් ළමා සහ කාන්තා කාර්යාංශයේ නිලධාරිනියන් සහ මැතිවරණ කටයුතු භාර පොලිස් ප්‍රධානීන් රැසක් සහභාගි විය.