ජනකලා සෞන්දර්ය පාඨමාලා හදාරන සියලුම අභ්‍යාසලාභීන්ගේ ශිෂ්‍යාධාරය රුපියල් 2000 සිට රුපියල් 4000 දක්වා ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.
එම සිසුන් සඳහා රජය මඟින් ලබා දිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දීමට රජය සූදානම් බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයද ඒ වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කැප වී සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
2018 වර්ෂය සඳහා ජන කලා පාඨමාලා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවාගැනීමේ සමාරම්භක උත්සවයට එක්වෙමින් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මෙම අදහස් පල කර තිබේ.
නව සංකල්ප ඔස්සේ සිතමින් සිය සේවය සඳහා උනන්දු වන ලෙස අමාත්‍යවරයා පැමිණ සිටි පිරිසට මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.