අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ්වාසභංග යෝජනාව අද (10දා) දින කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාට භාරදෙන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා  ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වගකිවයුතු බව සඳහන් කරමින් මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාව මේ වනවිට නීති විශාරදයන් විසින් කෙටුම්පත් කර අවසන් බවද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාවට අස්සන් කිරීම අද (10දා) දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් විසින් සිදුකරනු ලබන බවත් ඉන්පසුව විශ්වාසභංග යෝජනාව කතානායකවරයාට භාරදීමට කටයුතු කරන බවත් අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රිවරයා පැවැසීය.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාවට එරෙහි සියලුම ජනතා නියෝජිතයන්ට අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ්වාසභංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා අවස්ථාව තිබෙන බවද මන්ත්‍රිවරයා පෙන්වා දෙයි.

විවාදයකට එකඟ වීමෙන්ම අගමැතිගේ විනිවිද භාවය පේනවා

විපක්ෂය ඉල්ලූ සැණින් බැඳුම්කර කොමිසම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එකඟ වීම මඟින්…පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මනා විනිවිද භාවයකින් කටයුතු කිරීම බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභා නායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.