අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා තව දුරටත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නායකත්වයේ නොරැදී වහා ඉන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බවට එම පක්‍ෂයට හිතවාදී වෙබ් අඩවි හා සමාජ ජාලා ගිණුම් කිහිපයකම වාර්තා පල කර ඇත.

අවස්ථා දෙකකදී ජනාධිපතිවරණයට අපේක්‍ෂකයෙකු ඉදිරිපත් නොකල එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට 2020දීද අපේක්‍ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි නොවනු ඇති බව වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.

මැතිවරණ ප‍්‍රතිපලය අනුව හෙලිවන ද්‍ය පිලිගෙන අගමැතිවරයා වහා පක්‍ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වූ වෙනත් සුදුස්සෙකු පත් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවද වැඩි දුරටත් සදහන්ය.