තෙල් සංස්ථාවේ මේ වන විට කිසිදු ආකාරයක ඩීසල් හිඟයක් නොමැති බව ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

දැනටම මෙක්ට්‍රික් ‍ටොන් 113,100ක ඩීසල් තොගයක් පවතින බවත් තවත් ඩීසල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් විසිදහසක් සහිත නෞකාවක් ගොඩබෑම සඳහා කොළඹ වරායේ නැංගුරම් දා ඇති බවත් අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් අද දිනයේ පුවත්පත් වාර්තා කර ඇත්තේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් තොග ගබඩා පර්යන්තයන්හි ඞීසල් සීඝ‍්‍රයෙන් අවසන් වෙමින් පවතින බවත්, මුතුරාජවෙල තෙල් අවසන් වී ඇති අතර කොලොන්නාවේද ඩීසල් අවසාන වෙමින් පවතින බවයි.