හොරු අල්ලන කමිටුවේ ප්‍රධානීන් රාජිත, අජිත්, ස්වාමිනාදන්උණුසුම් පුවත්

හොරු අල්ලන කමිටුවේ ප්‍රධානීන් රාජිත, අජිත්, ස්වාමිනාදන්

දූෂණ හා වංචා සම්බන්ධව අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග කඩිනම් කිරීමට දොස්තර රාජිත සේනාරත්න, ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් සහ අජිත් පෙරේරා යන…

වියළි කලාපයේ කුඩා වැව් 2400 ක ප‍්‍රතිසංස්කරණයට උපදෙස්උණුසුම් පුවත්

වියළි කලාපයේ කුඩා වැව් 2400 ක ප‍්‍රතිසංස්කරණයට උපදෙස්

වියළි කලාපයේ කුඩා වැව් 2400 ක ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා අදාළ අංශවලට උපදෙස් දෙයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය…

දියතලාව පිපිරීම ගැන බොරු කිව්වොත් වැඩ වරදියිඋණුසුම් පුවත්

දියතලාව පිපිරීම ගැන බොරු කිව්වොත් වැඩ වරදියි

දියතලාව, කහගොල්ලේදී පෙරේදා (21) අලුයම සිදු වූ පිපිරීම පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය හා වෙනත් ක්‍රමවේද ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්නන් ගැන…

අගමැතිගෙන් කමිටු තුනක්උණුසුම් පුවත්

අගමැතිගෙන් කමිටු තුනක්

දූෂණ හා වංචා පිළිබඳව අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීම සඳහා රාජිත සේනාරත්න, ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් සහ අජිත් පෙරේරා යන ඇමැතිවරුන්ගෙන්…