අධිකරණ තීන්දුවට හිස නමා පකිස්ථානු අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයිඑතෙර

අධිකරණ තීන්දුවට හිස නමා පකිස්ථානු අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දුව හේතුවෙන් පකිස්ථානු අග්‍රාමාත්‍ය නවාස් ෂරීප් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. නවාස් ෂරීප් ගේ දරුවන්ගේ සහ පවුලේ…

යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතටඑතෙර

යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතට

යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතට අසාදු ලේඛන ගත කර ඇති ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුවෙන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ඉවත් කිරීමට යුරෝපා සංගමයේ ඉහළ අධිකරණයක්…